Vol 23, No 4 (2024)

Table of Contents

Articles

Sreeja Mallika Dhanapalan, Natarajan Nalanth
715-727
Nkemaja Dydimus Efeze, Eteme Enama Serge, Nsangou Abdouramane, Doina Sibiescu, Fabien Ebanda Betene, Pierre Marcel Anicet Noah, Hambat Gomdj Valery
729-734
Yihan Miao, Hu Wang
735-744
Raoofeh Dastmard, Fariborz Kaveh, Ramin Zafar Mehrabian, Mahdi Ebadi, Elham Tazikeh Lemeski
745-754
Ilyes Mecibah, Fethi Medjani, Faouzi Zahi, Mohamed Djidel, Abdelmalek Drouiche, Sofiane Labar, Mei-Linq Hamilton
755-770
Siyu Ren
771-785
Yuzhe Xie, Wei Song, Junliang Liu, Tiejian Zhang
787-795
Xiangmin Zhang, Wei Cui, Junlin Li
797-805
June An, Young Nam Chun
807-814
Shiv Sankar Das, Debashree Debadatta Behera, Ramesh Chandra Mohanty, Bijaya Bijeta Nayak, Akankshya Patnaik, Chinmaya Kumar Dash
815-827
Jie Yuan, Yanqiang Zhao
829-842
Haijun Kang, Jia Hou
843-855
Xiaoli Hou, Jingdong Zhang, Jing Cui, Huanhuan Huo
857-871
Mengxiao Duan, Yue Wu, Haitao Jiang, Wenbin Fan
873-890
Ricardo Soares, Rosana Fialho, Jardel Goncalves, Albano Sousa
891-901
Valeriu Jinescu, Ionela-Mihaela Rosu Marin, George Jinescu
903-910